Evaluering

Evaluering

Akkrediteringsarbejdet i 1. runde evalueres.

  • Alle klinikker, der har været gennem akkrediteringen, modtager et elektonisk spørgeskema via mail, når de har fået den endelige akkrediteringsstatus.
  • Data fra evalueringen bidrager til løbende justeringer i implementeringen.
  • Der er udarbejdet en rapport for hvert speciale efter endt surveyperiode - når alle klinikker har modtaget deres endelige akkrediteringsstatus, og har haft mulighed for at svare. Disse rapporter lægges under de enkelte specialer, når de er udarbejdet. Se HER.
  • Resultater fra evalueringen fra de første 5 specialer (blok 1) kan ses i rapporten i boksen til højre. Blok 1 består af ØNH, reumatologi, anæstesiologi, kirurgi og pædiatri.
  • Der udarbejdes en samlet evalueringsrapport af 1. runde af akkrediteringen, når alle klinikker har været igennem.

Det er endnu ikke aftalt hvordan 2. runde af akkrediteringen evalueres.  

Har du spørgsmål til evalueringen, kontakt os ekvis@dadl.dk