Brugerinddragelse

Brugerinddragelse

Spørgsmål: Hvordan ved jeg om jeg skal deltage i et PRO-projekt

Svar: Når et speciale opstarter et PRO-projekt vil det blive meldt ud via FAPS-nyt, din organisation og det vil fremgå af eKVIS' hjemmeside - både under overskriften PRO og under det enkelte speciale. Det vil desuden fremgå af specialeguiden, som findes under de enkelte specialer, under punktet Akkreditering.

Spørgsmål: Skal patienterne have skriftligt informationsmateriale? 

Svar: Det fremgår af §5 i Bekendtgørelsen om information og samtykke at "informationen skal gives på en sådan måde og i et sådan omfang, at patienten i den nødvendige udstrækning forstår indholdet og betydningen af informationen" og " Informationen skal gives mundtligt og bør suppleres med skriftligt informationsmateriale ved større indgreb og komplicerede behandlinger."