Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking er en metode til at måle egne kvalitetsdata op imod enten bedste standard, et udsnit af kolleger eller et landsgennemsnit. Benchmarking i speciallægepraksis tager udgangspunkt i de områder, hvor der arbejdes med Sentinel og kodning – det vil sige i relation til rapportering til kliniske databaser og anden elektronisk dataindsamling (f.eks. dataprojekter).