Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking er en metode til at måle egne kvalitetsdata op imod enten bedste standard, et udsnit af kolleger eller et landsgennemsnit. Benchmarking i speciallægepraksis tager udgangspunkt i de områder, hvor der arbejdes med Sentinel og kodning – det vil sige i relation til rapportering til kliniske databaser og anden elektronisk dataindsamling (f.eks. monitoreringsområder).

 

VIGTIG INFO

Vi afventer overflytning af Sentinel til Sundhed.dk, så vi igen kan arbejde med udvikling af data til benchmark.