Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking er en metode til at måle egne kvalitetsdata op imod enten bedste standard, et udsnit af kolleger eller et landsgennemsnit. Benchmarking i speciallægepraksis tager udgangspunkt i de områder, hvor der arbejdes med Sentinel og kodning – det vil sige i relation til rapportering til kliniske databaser og anden elektronisk dataindsamling (f.eks. monitoreringsområder).

 

VIGTIG INFO

I øjeblikket er mulighederne for brug af Sentinel i speciallægepraksis begrænsede. Der arbejdes på igen at kunne stille redskaber til benchmarking til rådighed.