Områder til monitorering

Områder til monitorering

Monitoreringsprojekter bliver etableret inden for et afgrænset sygdomsområde for at få indblik i behandlingen og de resultater, der opnås med forskellige behandlingsformer. Der er tale om områder, der ikke er belyst ved eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser.

Det er specialeorganisationerne der initierer, at der for et sygdomsområde/diagnosegruppe samles data til overblik og opfølgning. De videnskabelige selskaber inddrages i relevant omfang.

Der er forskellige årsager til at overvåge og følge op på et sygdomsområde/diagnosegruppe. Der kan fx være tale om et væsentligt område for speciallægepraksis, hvor det er vigtigt at synliggøre kvaliteten. Det kan være et område, hvor der er uønsket variation i kvaliteten og et potentiale for forbedring. Det kan også være et område, hvor der ikke er faglig konsensus, og hvor en monitorering kan være med til at udvikle evidens og konsensus. 

I monitoreringen indgår IT-værktøjet Sentinel som et vigtigt redskab.

VIGTIG INFO

Vi afventer overflytning af Sentinel til Sundhed.dk, så vi igen kan arbejde med udvikling af data til overblik og opfølgning.