DØNHOdatabasen

DØNHOdatabasen

DØNHO database er etableret foreløbig som et pilotprojekt. I DØNHO database bruger ørelægerne patientrapporterede oplysninger (PRO) til at følge op på kvaliteten og effekten i behandling med øredræn. Data fra patienterne samles via spørgeskemaer, som genereres automatisk og elektronisk på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet for de patienter, der siger ja til at deltage. Patienterne modager spørgeskema to dage inden operation og opfølgende efter hhv. 1 måned og derefter med 12 ugers interval indtil to år efter operationen. Patienterne kan til hver en tid forlade projektet, og ved stikprøve følges op blandt non-responders om årsagerne til drop-out.

Data fra projektet anvendes til at:

  • Monitorere ørelægens adherence to guidelines ved brug af feedback og benchmark på egne patienter og behandlingsresultater
  • Indsamle data med henblik på eventuel justering af national klinisk retningslinje for behandling med øredræn - herunder data for gruppen af 6 - 12 årige børn, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af nationale kliniske retningslinjer
  • Generere viden til brug for analyse af behov for kontroller med henblik på en mulig effektivisering af drænkontroller til gavn for patienterne
  • Forske i effekt af behandlingen

DØNHOdatabasen er godkendt af Datatilsynet. 

Du kan læse protokollen for projektets første fase i boksen til højre. Første fase er afsluttet, og nu arbejder DØNHO på etablering af en fase 2 med et stærkere fokus på effektivisering af kontroller. Både fase 1 og fase 2 er delvist finansieret af eKVIS og Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis.

 

DOKUMENTER