Diagnosekodning

Diagnosekodning

Organisationen for psykiaterne (DPBO) har lavet en introduktion til diagnosekodning i specialet - Se den i boksen til højre.

I overenskomsten er det aftalt, at der for hver patient minimum skal være en kode for slutdiagnose eller en kode som er relevant for patientens forløb. Hvis du allerede diagnosekoder, kan du fortsætte som du plejer - dog skal du sikre dig at du får registreret diagnosekoden i det rette felt i dit lægesystem. 

Diagnosekodning foregår i henhold til det samlede ICD10- kodesystem - i menuen til højre kan du finde link til en samlet oversigt. 

Kodegruppen

Hvis du har input eller spørgsmål til diagnosekodning og kodelisten, kan kodegruppen kontaktes:

Pia Glyngdal - pia.glyngdal@dadlnet.dk

Armando Baez-Ramos - acbaez@yahoo.dk

Ejnar Bundgaard Larsen - ebl.psykiater@gmail.com 
 

Hvorfor diagnosekode?

Diagnosekoder anvendes i andre dele af sundhedsvæsenet, og det er tanken, at diagnosekodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen. Diagnosekodning kan også anvendes i arbejdet med datadrevet kvalitet – f.eks. rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser. Kodning tænkes også at kunne give information og overblik, når specialer skal moderniseres.

Det er aftalt i overenskomsten, at regionerne på sigt skal have adgang til diagnosekoder fra den enkelte klinik på en måde, så regionerne ikke kan identificere konkrete patienter eller cpr.nr.

 

DINE VÆRKTØJER
INTRODUKTIONSBREV
INFO LÆGESYSTEMERNE
EKSTERNE LINKS