Standarder

Standarder

Der er udarbejdet et særligt sæt akkrediteringsstandarder til brug i speciallægepraksis. Du kan se standarderne i menuen til højre. Standarderne er generiske og gælder således alle specialer.
1. version af standarderne gælder for survey i perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2018
2. version af standarderne gælder for survey i perioden 1. oktober 2018 - 31. oktober 2021

Opbygning og krav i standarderne
Der er 16 standarder, som hver beskriver et tema, et formål og en intention med standarden. Dette suppleres med et indholdsfelt, som uddyber kravene til klinikken. Under hver standard er der en eller flere indikatorer, som beskriver det konkrete krav der stilles til klinikken. Det er indikatorerne, som klinikken vurderes på ved survey. Indikatorerne kan f.eks. beskrive at der skal være en retningslinje/instruks som beskriver en konkret arbejdsgang, eller indikatoren kan beskrive, at klinikkens personale skal kunne redegøre for, hvordan de gør i en bestemt situation.  

Du kan se en oversigt over de forskellige krav, i boksen til højre.

Referencer og ændringer i standarderne

Du kan i boksen til højre finde IKAS' liste med links til referencerne i standarderne og de opdateres løbende. De væsentligste ændringer fra version 1 til version 2 er beskrevet i det brev, som er sendt ud til klinikkerne i slutningen af september 2018. Du kan se brevet HER. En mere detaljeret oversigt over ændringerne kan ses i bilag 6 på IKAS' hjemmeside.  

FAPS har været med til at udvikle standarderne
Akkrediteringsstandarderne er udviklet og opdateret i arbejdsgrupper, hvor praktiserende speciallæger har deltaget. Derved har de praktiserende speciallæger haft stor indflydelse på standardernes udformning og de krav, der helt konkret stilles til arbejdet med kvalitet i speciallægepraksis. De udviklede standarder har i vid udstrækning integreret de generiske målepunkter i Sundhedsstyrelsens patientsikkerhedstilsyn.