Arbejdsplan

Arbejdsplan

eKVIS's arbejde er fastlagt i overenskomsten om speciallægehjælp og udmøntet i 7 indsatsområder for perioden 2018 - 2021, som ses i menuen til højre.

Hvert år lægges en specifik arbejdsplan, der løbende justeres ved beslutninger om nye tiltag/projekter i styregruppen.

Arbejdsplanen for 2018 er godkendt i styregruppen den 12. december 2017. Den ses i menuen til højre.