BRUGERINDDRAGELSE

Brugerinddragelse

PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er et redskab til patientinddragelse. PRO-data skal være meningsfulde for patienter, sundhedspersoner og ledelser og skal bruges til at understøtte:

  • at patienter inddrages og der gøres brug af patientens viden, behov, præferencer og ressourcer
  • relevant dialog mellem patient og sundhedsperson 
  • rummelighed og fleksibilitet, så patienter med forskellige holdninger, behov og forudsætninger imødekommes
  • forbedring af outcome af patientforløb og dermed bidrage til synlig værdi for patienten

Der arbejdes med PRO i hele sundhedsvæsenet. Læs mere om arbejdet i speciallægepraksis her.

Hvad er PRO-data?

  • Data, der er indikatorer for patientens outcome af patientforløbet på lige fod med andre kvalitetsindikatorer
  • Data, der indsamles via systematiske, standardiserede og valide PROinstrumenter og –metoder

PRO-data er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte af patienten.

PRO-data handler ikke om tilfredshed og oplevelser ved behandling, sundhedsadfærd eller lignende, men relaterer til outcome af en behandling eller et patientforløb – og udtrykker patientens gavn af behandlingen eller forløbet.