I akkrediteringssitet er delefunktionen med specialet ikke aktiv

I akkrediteringssitet er delefunktionen med specialet ikke aktiv

Delefunktionen, hvor en speciallæge automatisk kan dele sine godkendte akkrediteringsdokumenter og -filer med hele sit speciale, er ikke aktiv. I kan stadig dele jeres dokumenter med en eller flere specifikke kollegaer, når I kender deres ydernummer.  Fremgangsmåden er beskrevet i Vejledning til akkrediteringssitet på side 10. Hvis du ønsker at dele dine dokumenter med hele specialet, skal du skrive til eKVIS på crd.fas@dadl.dk. Så vil eKVIS sikre en manuel deling med hjælp fra supporten.