Sentinel

Sentinel

Hvad er Sentinel?

Sentinel er et redskab, der er udviklet til elektronisk at kopiere specifikke data fra journalsystemet, bearbejde data og herefter vise data systematisk for speciallægen i forhold til forskellige behov for overblik. Det kan f.eks. være et overblik over patientpopulationen, udvalgte diagnosegrupper eller andre data med henblik på fx at gøre det lettere for speciallægen at overholde kliniske retningslinjer eller få viden om særlige forhold omkring opfølgning på behandling for konkrete patienter. Du kan se, hvordan Sentinel fungerer her.

I de tilfælde, hvor der findes en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som speciallægen er forpligtet til at rapportere til, bruges Sentinel til en direkte rapportering til kvalitetsdatabasen. Det betyder, at speciallægen slipper for det dobbeltarbejde, der ellers ville være forbundet med rapportering til databasen.

Relevante kliniske kvalitetsdatabaser, hvor Sentinel anvendes:

  • Diabase - oftalmologi
  • Hudkræftdatabasen - dermatologi

Hvilke data og hvordan anvendes de?

En forudsætning for at anvende Sentinel er, at data foreligger i en struktureret form. Det sker via kodning f.eks. diagnosekodning ved brug af ICD10 og dataindsamling struktureret via såkaldte pop-ups. Brug af Sentinel sker i samarbejde med Sundhed.dks Sentinel-enhed. 

Sentinel i de enkelte specialer:

Det fremgår under de enkelte specialer, hvordan Sentinel søges anvendt i specialet.