Sentinel

Sentinel

Hvad er Sentinel?

Sentinel er et redskab, der er udviklet til elektronisk at kopiere specifikke data fra journalsystemet, bearbejde data og herefter vise data systematisk for speciallægen i forhold til forskellige behov for overblik. Du kan se, hvordan Sentinel fungerer her.

Udrulning til alle praktiserende speciallæger  

Sentinel skal anvendes til samling af diagnosekoder, hvor der udvikles en kvalitetsrapport, der giver dig overblik over dine patienter ift. dine kollegaers. 

Der er medio maj 2021 sendt FAPSnyt ud med orintering til alle om installation af Sentinel.

Guide til at komme igang med Sentinel

  1. Kontakt dit lægesystem med henblik på installation af Sentinel
  2. Indgå databehandleraftale med Sundhed.dk her
  3. Accepter opsætningen af Sentinel i administrationsmodulet
  4. Tilmeld dig diagnosekode projekt i administrationsmodulet – fanen projekttilmelding

Se HER hvor du finder Sentinels administrationsmodul i dit lægesystem.

Sentinel skal anvendes i klinisk kvalitetsarbejde i de enkelte specialer. Læs mere om det på de specialespecifikke sider.