Etablering af klynger

Etablering af klynger

I forsommeren 2022 etableres kvalitetsklyngerne i tæt dialog med speciallægeorganisationerne. Efterhånden som klyngerne er på plads informeres hver enkelt speciallæge om egen klynge. Målsætningen er, at alle har modtaget denne information inden sommerferien.

Fra organisationerne udpeges en person i hver klynge til at indkalde til første møde - det er ikke nødvendigvis den person, der fortsætter som klyngekoordinator, idet klyngen selv skal vælge sin koordinator. Her kan du læse mere om klyngekoordinatorens opgaver.

I menuen til højre er der inspiration til klyngens første møde og materiale, der beskriver rammerne for etableringen af og arbejdet i klyngerne. Endvidere kan du se klyngeinddelingen.