Introduktion og opstart

Nye klinikker

Baggrund og standarder
Praktiserende speciallæger er blevet akkrediteret siden 2015 og i oktober 2018 har speciallægerne været gennem survey i 1. akkrediteringsrunde. I den seneste overenskomst, som trådte i kraft 1. april 2018 er det aftalt, at speciallægerne fortsætter med 2. runde af akkrediteringen, som løber t.o.m. oktober 2021. Standarderne er revideret, og 2. version trådte i kraft 1. oktober 2018. 

Du kan se akkrediteringsstanderne HER.  

Er du ny i speciallægepraksis?
Nye klinikker får tilsendt et introduktionsbrev fra eKVIS med information om akkrediteringen. Der har løbende været afholdt introduktionsmøder for nye klinikker - du kan se oplægget fra møderne i boksen til højre. Hvis du som ny klinik har brug for vejledning til din forestående akkreditering, kan du kontakte eKVIS på 3544 8458 og få svar på dine spørgsmål eller planlægge et videomøde med vores kvalitetskonsulent.

Er du ny efter 1/11-2020
Klinikker, som har fået deres ydernummer efter 1/11-2020 er ikke forpligtet til at blive akkrediteret, da klinikken får mindre end 12 månder til at forberede sig. Klinikejeren kan alligevel godt vælge at blive akkrediteret, hvilket vil sige at der arbejdes med standarderne og klinikken bliver vurderet om de opfylder indikatorerne i den enkelte standarder ved et eksternt surveybesøg fra IKAS. 

Hvis klinikken ikke ønsker en akkreditering, er der udarbejdet en inspirationsliste, som indeholder de centrale elementer fra akkrediteringen. Inholdet bygger på udvalgte nationale krav om patientsikkerhed, kvalitet og lovkrav i sundhedsvæsenet og er derfor vigtigt at arbejde med, når man er ny i speciallægepraksis, da der er krav, som klinikken skal leve op til uanset, om det vurderes ved survey eller ej. 

Hvis du som ny klinik ønsker at blive akkrediteret, skal du hurtigst muligt give besked til eKVIS på crd.fas@dadl.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på 3544 8458
Du kan læse mere i introberevet i boksen til højre. Boksen indeholder også inspirationslisten til kvalitetsarbejdet samt en skabelon til en kvalitetsovervågning.