Undersøgelsen 2013/14

Undersøgelsen 2013/14

I boksen til højre kan du se resultaterne af den første landsdækkende undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Du kan se det samlede landsresultat og resultaterne for hver af de fem regioner. Hver klinik har fået egne resultater med patienternes kommentarer i en selvstændig rapport.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. oktober til 22. november 2013, og i alt har 48.966 patienter deltaget. Undersøgelsens svarprocent er 51.

Et besøg hos en speciallæge er mere end selve konsultationen. Det er en oplevelse af et sammenhængende forløb fra tidsbestilling til effekten af den behandling, som måske er iværksat af speciallægen. Patienterne er blevet spurgt til deres oplevelse af hele forløbet. Du kan se spørgeskemaet i boksen til højre.

Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at give den enkelte praktiserende speciallæge et redskab til at arbejde målrettet med den patientoplevede kvalitet i egen klinik. Sekundært kan undersøgelsens resultater give regionerne en pejling af, hvilke områder der kan arbejdes med at udvikle på et mere generelt niveau.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Rambøll.