Undersøgelsen 2017

Undersøgelsen 2017

I perioden 13. - 31. marts 2017 blev der gennemført en landsdækkende undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Undersøgelsen er gennemført elektronisk, 58.416 patienter har svaret og der er opnået en svarprocent på 60.

Undersøgelsen er gennemført af eKVIS i samarbejde med Rambøll Management Consulting. En projektgruppe bestående af 5 praktiserende speciallæger fra FAPS bestyrelse, 2 repræsentanter fra regionerne, projektledere fra Rambøll samt eKVIS sekretariat har arbejdet med tilrettelæggelse af undersøgelsen.

I maj 2017 har alle de klinikker, som har opnået min. 15 besvarelser, modtaget en klinikrapport. I rapporten kan klinikkerne sammenligne deres resultater med gennemsnittet på landsplan, for specialet og for specialet regionalt. Desuden har klinikken modtaget de kommentarer, som patienterne har afgivet.

I boksen til højre kan du se de samlede landsresultater. Du kan se en kort præsentation af de overordnede resultater eller få alle resultaterne ved at kigge i landsrapporten.  

Der er udarbejdet specialerapporter, som er sendt til formændene for specialeorganisationerne. Rapporterne kan ses her på hjemmesiden, ved at klikke ind på det enkelte speciale.

Derudover er der fremsendt regionsrapporter til de fem regioner - du kan se rapporterne i boksen til højre. 

Vil du vide mere om selve undersøgelsen, kan du læse dokumenterne i boksen OM UNDERSØGELSEN til højre.