Erfaringer med brug af PRO i Danmark

Erfaringer med brug af PRO i Danmark

PRO-data anvendes med mange forskellige formål i sundhedsvæsenet. I menuen til højre er link til forskellige projekter.

Der arbejdes f.eks. med brugerstyret behandling som én individuel måde at inddrage patienterne på. Begrebet dækker over flere metoder: at patienten selv får mulighed for at stå for en del af sin behandling, at patienten monitorerer sine værdier/symptomer derhjemme og på baggrund af det afgør, hvornår der er behov for kontakt med en behandler eller ved at patienterne f.eks. via web-booking er med til at planlægge, hvornår de skal have kontakt med sundhedsvæsenet. 

Udvalgte effekter af brugerstyret behandling er:

  • Øget autonomi og medbestemmelse

  • Fleksibilitet i behandlingsforløb og hurtigere adgang til behandling

  • Øget patient- og medarbejdertilfredshed

  • Bedre udnyttelse af ressourcer

  • Færre konsultationer

  • Forbedret adherence

  • Mere administrativt arbejde