PRO i ørelægepraksis

PRO i ørelægepraksis

1. oktober 2016 er i samarbejde med de praktiserende ørelæger iværksat et projekt - DØNHOdatabasen -  der skal afprøve metoder til at arbejde med patienternes rapporterede outcomes - PRO - i øre,- næse- og halspraksis. Projektet gennemføres som et pilot med deltagelse af 20 praktiserende øre-, næse- og halslæger, og løber i periden 1. februar 2017 til udgangen af juli måned 2019. 

DØNHOdatabasen samler data om behandling med øredræn og effekten heraf direkte fra patienterne ved brug af spørgeskemaer, som genereres automatisk og elektronisk på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet for de patienter, der siger ja til at deltage. Patienterne modager spørgeskema to dage inden operation og opfølgende efter hhv. 1 måned og derefter med 12 ugers interval indtil to år efter operationen. Patienterne kan til hver en tid forlade projektet, og ved stikprøve følges op blandt non-responders om årsagerne til drop-out.

Data fra projektet anvendes til at:

  • Monitorere ørelægens adherence to guidelines ved brug af feedback og benchmark på egne patienter og behandlingsresultater
  • Indsamle data med henblik på eventuel justering af national klinisk retningslinje for behandling med øredræn - herunder data for gruppen af 6 - 12 årige børn, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af nationale kliniske retningslinjer
  • Generere viden til brug for analyse af behov for kontroller med henblik på en mulig effektivisering af drænkontroller til gavn for patienterne
  • Forske i effekt af behandlingen

DØNHOdatabasen er godkendt af Datatilsynet. 

Du kan læse protokollen for projektet i boksen til højre.

DINE VÆRKTØJER
DOKUMENTER