PRO i ortopædkirurgi

PRO i ortopædkirurgi1. oktober 2016 har eKVIS indgået et samarbejde med Ortobase med henblik på at afprøve metoder til at arbejde med patienternes rapporterede outcomes - PRO - i ortopædisk speciallægepraksis. Ortobase er iværksat af praktiserende ortopædkirurger og gennemføres som et pilot med deltagelse af 5 ortopædkirurgiske klinikker. Pilotprojektet løber i periden 1. januar 2017 til udgangen af 2019. 

Ortobase samler data om operationer og effekten heraf direkte fra patienterne ved brug af spørgeskemaer, som genereres automatisk og elektronisk på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet for de patienter, der siger ja til at deltage. Patienterne modager spørgeskema inden operation og opfølgende efter hhv. 3, 6, 12 og 24 måneder. Patienterne kan til hver en tid forlade projektet, og ved stikprøve følges op blandt non-responders om årsagerne til drop-out.

Data fra projektet anvendes til at:

  • Monitorere patienters vurdering af operationens effekt, så den enkelte ortoædkirurg får feedback på egne behandlingsresultater
  • Understøtte dialogen mellem patient og behandler med målrettet statistisk baseret information til brug for valg af behandling
  • Opsporing af patienter med uacceptabel status efter behandling mhp at iværksætte relevant efterbehandling
  • Forske i effekt af behandlingen

Ortobase er godkendt af Datatilsynet. 

Du kan læse protokollen for projektet i boksen til højre.

DINE VÆRKTØJER
DOKUMENTER