Samarbejdsparter

Samarbejdsparter

eKVIS samarbejder med en række andre aktører med interesser i kvalitet og speciallægepraksis:

  • De praksisrelevante speciallægeorganisationer er vigtige for at sikre faglig konsensus og identificere relevante og hensigtsmæssige tiltag, der kan arbejdes med i eKVIS.
  • Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram – RKKP – har ansvaret for udvikling og drift af de kliniske databaser.
  • Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet – IKAS – udfører akkreditering i speciallægepraksis.
  • KiAP - Kvalitet i Almen Praksis - yder teksnisk support i relation til akkrediteringssitet og rapportering til Diabase og NMSC-databasen

Desuden har eKVIS en tæt dialog med de fem regioner.

DINE VÆRKTØJER
EKSTERNE LINKS