PRO

PRO

Ekvis og seks praktiserende dermatologer indgår i et samarbejde om et nationalt PRO - projekt, målrettet psoriasispatienter. Projektet er forankret i det nationale PRO-sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen. Projektet er tværsektoriet med deltagelse af bl.a. speciallægepraksis, sygehuse og patienter. Formålet er at udviklet et skema, som udfyldes af patienterne og som bruges af bl.a. de praktiserende dermatologer. Brugen af skemaet skal understøtte dialog, visitation og behandling i patientforløbet. Du kan læse mere om projektet på PRO-sekretariatetets hjemmeside i boksen til højre. 

Skemaet skal implemeres hos de praktiserende dermatologer og når der er mere information om dette arbejde, kan det ses her på siden.

 

 

 

DINE VÆRKTØJER
Vejledninger
EKSTERNE LINKS