PRO

PRO - klimakteriegener

Sammen med DFKO er vi i gang med at udvikle et PRO-projekt i gynækologisk speciallægepraksis. Temaet er klimakteriegener. Formålet er at understøtte en systematisk og ensartet anamnese, så dialogen i konsultationen kan tage afsæt i de gener og symptomer, der betyder mest for den enkelte kvinde. PRO skal udvikles som et værktøj til at understøtte dialogen mellem patient og behandler og bruges som støtte  i den fælles beslutning om behandlingsvalg og vurdering af effekt. I øjeblikket er arbejdsgruppen i færd med at udforme et spørgeskema, der passer til danske kvinder og danske forhold men baseret på internationale erfaringer og forskning.

Når der foreligger mere information om projektet, spørgeskemaer, patientvejledninger mv. lægges det i boksen til højre.

DINE VÆRKTØJER
VEJLEDNINGER