PRO smertepatienter

PRO smertepatienter

Der arbejdes med PRO - patient rapporterede oplysninger - hos de praktiserende anæstesiologer i form af spørgeskemaer til kroniske smertepatienter. Spørgeskemaet skal danne udgangspunkt for den dialog, der efterfølgende vil være mellem patient og læge i forbindelse med konsultationen. Patienterne udfylder spørgeskemaet hjemmefra og har her mulighed for at give oplysninger om smerteintensitet, funktionsniveau og livskvalitet.

SE KLINIKVEJLEDNING TIL AT KOMME I GANG I HØJREMENUEN.

PRO-smerteskemaerne skal i første omgang være et redskab for lægen til lettere og bedre inddragelse af patienter i eget forløb. 

Den enkelte læge inkluderer patienter inden første konsultation. Herefter modtager patienten et elektronisk spørgeskema til besvarelse inden 1. konsultation. I behandlingsforløbet rekvirerer lægen opfølgningsskema, når denne vurderer det relevant. Endvidere modtager patienten et skema, der rekvireres i forbindelse med afslutning af patienten, der omhandler patientens egen vurdering af behandlingseffekt, dvs. ændringer i smerter og livskvalitet.

Patientens besvarelser omregnes til værdier som af lægen bruges til diagnostik af neuropatiske smerter. Derudover følges fysisk og psykisk livskvalitet som udregnes og følges ud fra besvarelserne. Endvidere følges BMI for monitorering af bivirkning ved medicinsk behandling.

SE SPØRGESKEMAER OG BEREGNINGER I METODEBLAD I HØJREMENUEN.

Pilottest

Der er i perioden april 2019 til september 2020 kørt en pilottest i 3 smerteklinikker. Evalueringen af piloten viser at der er gode erfaringer med at bruge PRO skemaerne både for læger og patienter. Resultaterne af evalueringen er samlet i evalueringsnotatet i menuen til højre. 

.