Journalaudit

Journalaudit

I forbindelse med akkrediteringen har alle klinikker skulle gennemføre journalaudit minimum én gang om året. Der udføres audit på 20 pr. læge (ejerere, assisterende speciallæger, uddannelseslæger). Resultaterne fra audit dokumenteres og gemmes.  

I boksen til højre er der dokumenter, som du kan benytte:

  • En auditvejledning, som beskriver hvordan journalaudit gennemføres
  • Et registreringsskema (til 20,40,60,80 pt'er), som kan gemmes og bruges til at taste resultaterne ind undervejs i journalauditten. (OBS at JA og NEJ kolonnen tilsammen skal give 100% og at der skal sættes "x" i kolonnerne)
  • Et vurderingsskema, som kan bruges som dokumentation, da det sammefatter resultater og opfølgning på en audit 
  • Auditskema i Word og Pdf, som kan bruges, hvis man ikke har excel installeret på sin pc.