Journalaudit

Journalaudit

I forbindelse med akkrediteringen skal alle klinikker gennemføre journalaudit minimum én gang om året. Indhold og indikatorer er beskrevet i standard 5 - Journalaudit 

Vær opmærksom på at audit efter 1. oktober 2018 skal udføres på 20 journaler pr. læge (ejerere, assisterende speciallæger, uddannelseslæger på audittidspunktet). Der skal desuden være dokumentation for gennemførte audits. 

I boksen til højre er der dokumenter, som du kan benytte:

  • En auditvejledning, som beskriver hvordan journalaudit gennemføres
  • Et registreringsskema (til 20,40,60,80 pt'er), som kan gemmes og bruges til at taste resultaterne ind undervejs i journalauditten. (OBS at JA og NEJ kolonnen tilsammen skal give 100% og at der skal sættes "x" i kolonnerne)
  • Et vurderingsskema, som kan bruges som dokumentation, da det sammefatter resultater og opfølgning på en audit 
  • Auditskema i Word og Pdf, som kan bruges, hvis man ikke har excel installeret på sin pc.