Oftalmologi

Til dig, der er speciallæge i oftalmologi eller arbejder i en oftalmologisk speciallægepraksis.

Arbejdet i klynger

Klyngernes primære formål er at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde gennem tæt faglig sparring og fælles dialog.

For at understøtte et velfungerende og kontinuerligt arbejde i klyngerne skal klyngerne holde 2-4 årlige møder, hvor alle praktiserende speciallæger med ydernummer skal deltage. Der er afsat en pulje til afholdelse af møder, forplejning og aktiviteter, men der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ifm deltagelse i klyngemøder,

Der findes i alt 77 klynger i speciallægepraksis.

Til at understøtte klyngernes arbejde er etableret en klyngeplatformen. Klyngen kan her kommunikere med hinanden og klyngekoordinatoren kan indkalde til møder. Når du har noteret en mail under dine profiloplysninger, vil du få besked, når der er lagt møder eller nyheder op i platformen.

Under redskaber finder du vejledningen til brug af klyngeplatformen

 

Læs mere om klynger her

 

Redskaber

 • Arbejdet i klynger
 • Alle specialer

Vejledning til klyngeplatformen

I klyngeplatformen har hver klynge sin egen side til at koordinere møder, kommunikere og gemme dokumenter.

Klyngepakker til oftalmologi

Find her klyngepakker, der er udarbejdet til kvalitetsklyngerne hos de praktiserende øjenlæger.

eKVIS laver i samarbejde med speciallægeorganisationerne klyngepakker, som klyngerne kan vælge at arbejde med. Klyngerne bestemmer selv, hvilke kvalitetsemner de arbejder med.

Under redskaber finder du specialespecifikke klyngepakker.

Find alle klyngepakker her

 

Redskaber

 • Arbejdet i klynger
 • PRO
 • Oftalmologi

Anvendelse af PRO øjenskema

Klyngepakke

PRO tørre øjne

PRO tørre øjne er et elektronisk spørgeskema udviklet til patienter med symptomer på tørre øjne. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og skal bruges som supplement til den kliniske vurdering i oftalmologisk speciallægepraksis.

I samarbejde med DØO er det aftalt at sætte fokus på patienter med symptomer på tørre øjne. Målet er, at identificere relevante patienter og afhjælpe patienternes gener mere systematisk.

En gruppe af praktiserende øjenlæger har medvirket i udvikling og test af et spørgeskema. Spørgeskemaet er valideret og testet af et antal patienter.

Skemaet indeholder følgende emner:

 • OSDI-skema
 • iværksat behandling
 • effekt af behandling

Læs klinikvejledningen under redskaber, så din praksis kan komme i gang med at anvende PRO tørre øjne.

Læs mere om PRO

Læs mere om udvikling af PRO tørre øjne

 

Redskaber

 • PRO
 • Oftalmologi

Klinikvejledning til PRO tørre øjne

 • PRO
 • Oftalmologi

Patientvejledning til PRO tørre øjne

 • PRO
 • Anæstesiologi
 • Dermatologi
 • Oftalmologi

Vejledning til oprettelse i Webpatient/Webreq

 • PRO
 • Oftalmologi

Sådan bestiller du PRO-skemaet “Tørre øjne” – video

DiaBase

De praktiserende øjenlæger er forpligtet til at rapportere data til den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase, DiaBase som led i den samlede diabetesomsorg i Danmark

Formålet med Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) er at monitorere kvaliteten af screeningsindsatsen for diabetiske øjenkomplikationer, samt at følge udviklingen af diabetiske øjenkomplikationer over tid med henblik på løbende at forbedre kvaliteten af screeningsindsatsen og behandlingen af diabetespatienterne.

DiaBase blev etableret i 2007.

Der indberettes ca. 100.000 patientforløb årligt. Alle borgere ≥ 18 år som screenes for diabetisk retinopati på øjenafdelinger/øjenambulatorier i sygehussektoren eller hos praktiserende øjenlæger indberettes til databasen.

Læs mere om databasen: DiaBase

 

Generel viden om kliniske kvalitetsdatabaser

 

Redskaber

 • Diabase
 • Oftalmologi

Brugervejledning til DiaBase

 • Diabase
 • Oftalmologi

Ændringer i pop-uppen til DiaBase

 • ADHD databasen
 • Diabase
 • Hudkræftdatabase
 • Alle specialer

Administration af Sentinel

Sådan tilmelder du projekter og får overblik over hvilke data, der udveksles med Sentinel

Diagnosekodning

Alle praktiserende speciallæger skal diagnosekode deres patienter.

For at kunne arbejde med kvalitet og data om kvalitet er det vigtigt entydigt at kunne definere, hvilken sygdomsgruppe der er i fokus og sikre afgrænsning til andre sygdomme. Derfor bruges diagnosekoder i speciallægepraksis. For at understøtte sammenligneligheden for det ambulante område anvendes ICD-10 kodning.

Det er også tanken, at diagnosekodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen. Kodning tænkes også at kunne give information og overblik, når specialer skal moderniseres.

Fra efteråret 2023 modtager regionerne data om diagnoser fra speciallægepraksis.

Læs mere om diagnosekodning

 

Ingen resultater