Sentinel

Sentinel bruges til at understøtte kvalitetsarbejdet med data. Sentinel er et IT-program, der er installeret i lægepraksis systemet, så kliniske data kan genbruges til de kvalitetsprojekter, der arbejdes med i speciallægepraksis.

Sentinel anvendes til rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser, til at understøtte kvalitetsudvikling i klynger og arbejdet med diagnosekodning.

Sådan anvender vi Sentinel i speciallægepraksis

Her finder du vejledninger om Sentinel

Sådan får du Sentinel installeret og sat rigtigt op

Brug vejledningen til at sikre dig at Sentinel fungerer i din klinik, og at diagnosekoder opsamles

Sådan tilmelder du projekter og får overblik over hvilke data, der udveksles med Sentinel

Vejledning til at finde administrationsmodulet i dit lægesystem

Hvis du vil læse mere om, hvordan Sentinel fungerer

Se her en demo af kvalitetsrapporter til klinikkerne
Demo af Sentinel kvalitetsrapporter
IT-revisionserklæring

Du skal som dataansvarlig kontrollere Sundhed.dk, der er databehandler for Sentinel. Der udarbejdes hvert år en IT – revisionserklæring, som du skal bruge til at føre kontrol med Sundhed.dk.

Se den seneste revisionserklæring her: Erklæring ISAE 3000 GDPR_Sentinel

Ingen resultater