andreas-thomas-ravn-og-nicoline-thorup_4-aspect-ratio-1920-692

Aktuelt arbejde

I forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten om speciallægehjælp aftaler parterne – dvs FAPS og RLTN – hvilke kvalitetsemner, der skal fokuseres på i overenskomstperioden. Det aktuelle arbejde er således fastlagt i overenskomstens § 58.

Arbejdet prioriteres inden for den overordnede ramme af eKVIS styregruppe, og du kan læse mere om det igangværende arbejde nedenfor.

Der arbejdes med følgende områder:

Læs om hvorfor og hvordan vi bruger diagnosekodning i speciallægepraksis.

Læs om de kliniske kvalitetsdatabaser, speciallægepraksis rapporterer til.

Læs om arbejdet i kvalitetsklynger

PRO

Patient Rapporterede oplysninger Læs om arbejdet med PRO

Ingen resultater