SPECIALLaaGER-6123-F-aspect-ratio-1920-692

PRO

PRO er data, der omhandler patientens helbredstilstand herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

PRO-data bliver rapporteret direkte af patienten. Oplysningerne bruges både i det enkelte patientforløb og til kvalitetsudvikling.

PRO-data indsamles ved, at man systematisk spørger patienter, hvordan de har det før, under og/eller efter et behandlingsforløb.

Formål med anvendelse af PRO

PRO-data skal være meningsfulde for patienter, sundhedspersoner og ledelser og skal bruges til at understøtte:

 • at patienter inddrages og der gøres brug af patientens viden, behov, præferencer og ressourcer
 • relevant dialog mellem patient og sundhedsperson
 • rummelighed og fleksibilitet, så patienter med forskellige holdninger, behov og forudsætninger imødekommes
 • forbedring af outcome af patientforløb og dermed bidrage til synlig værdi for patienten

PRO data er journaldata. Læs mere om juraen her.

Arbejdet med PRO i speciallægepraksis

eKVIS har til opgave at etablere projekter om PRO-data i speciallægepraksis i relevant omfang.

Der vil løbende blive etableret projekter i samarbejde med speciallægeorganisationerne og med det nationale PROsekretariat,  i det omfang der nationalt arbejdes med projekter, der er relevante i speciallægepraksis.

Der vil indgå praktiserende speciallæger i udvikling af de PRO redskaber, der udvikles til speciallægepraksis.

 

PRO psoriasis

PRO Psoriasis er et elektronisk spørgeskema udviklet til psoriasispatienter. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og skal bruges som supplement til den kliniske vurdering i dermatologisk speciallægepraksis.

PRO redskabet skal anvendes til patienter med psoriasis, der behandles i speciallægepraksis og på sygehusene.

Værktøjet er udviklet af læger, sygeplejersker og patienter i regi af det nationale PRO sekretariatet og pilottestet af bl.a. af 250 psoriasispatienter og fire praktiserende hudklinikker.

Skemaet indeholder følgende emner:

 • Hverdagen med psoriasis i huden (Dermatologi-livskvalitetsindeks DLQI)
 • Hudmanifestationer
 • Ledproblemer
 • Risikofaktorer for hjerte-/karsygdomme
 • Bivirkninger’
 • Trivsel (MDI2)
 • Emner til samtale

Læs klinikvejledningen under redskaber, så din praksis kan komme i gang med at anvende PRO psoriasis.

Se her et webinar om PRO psoriasis

Se indholdet i spørgeskemaet

Læs mere om PRO

Læs om udvikling og pilotafprøvning af PRO psoriasis

 

Redskaber

PRO smerte

PRO smerte er et elektronisk spørgeskema udviklet til patienter med kroniske smerter. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og skal bruges som supplement til den kliniske vurdering i anæstesiologisk speciallægepraksis.

I samarbejde med DAO er det aftalt at sætte fokus på patienter med kroniske smerter. Målet er, at identificere relevante patienter og afhjælpe patienternes gener mere systematisk.

En gruppe af praktiserende anæstesiologer har medvirket i udvikling og test af to spørgeskemaer – et til opstart og et til opfølgning. Spørgeskemaerne bygger på Paindetect og PROMIS og er valideret og testet af et antal patienter.

Skemaerne indeholder følgende emner:

 • Anamnese og baggrundsoplysninger (kun opstart)
 • VASscoreelementer
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger ved behandling (kun opfølgning)

Læs klinikvejledningen under redskaber, så din praksis kan komme i gang med at anvende PRO smerte.

Læs mere om PRO

Læs mere om udvikling af PRO smerte

Redskaber

 • PRO
 • Anæstesiologi
 • Dermatologi
 • Oftalmologi

Vejledning til oprettelse i Webpatient/Webreq

 • PRO
 • Anæstesiologi
 • Dermatologi
 • Oftalmologi

Sådan finder du PRO-svar som pdf-fil

PRO tørre øjne

PRO tørre øjne er et elektronisk spørgeskema udviklet til patienter med symptomer på tørre øjne. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og skal bruges som supplement til den kliniske vurdering i oftalmologisk speciallægepraksis.

I samarbejde med DØO er det aftalt at sætte fokus på patienter med symptomer på tørre øjne. Målet er, at identificere relevante patienter og afhjælpe patienternes gener mere systematisk.

En gruppe af praktiserende øjenlæger har medvirket i udvikling og test af et spørgeskema. Spørgeskemaet er valideret og testet af et antal patienter.

Skemaet indeholder følgende emner:

 • OSDI-skema
 • iværksat behandling
 • effekt af behandling

Læs klinikvejledningen under redskaber, så din praksis kan komme i gang med at anvende PRO tørre øjne.

Læs mere om PRO

Læs mere om udvikling af PRO tørre øjne

 

Redskaber

 • PRO
 • Anæstesiologi
 • Dermatologi
 • Oftalmologi

Webpatient

Webpatient er det system, der anvendes til arbejdet med PRO

Læs mere generelt om PRO her

Det nationale PRO sekretariat

https://pro-danmark.dk/da

Ingen resultater