kodekort-aspect-ratio-1920-692

Diagnosekodning

For at kunne arbejde med kvalitet og data om kvalitet er det vigtigt entydigt at kunne definere, hvilken sygdomsgruppe der er i fokus og sikre afgrænsning til andre sygdomme. Derfor bruges diagnosekoder i speciallægepraksis. For at understøtte sammenligneligheden for det ambulante område anvendes ICD-10 kodning.

 

Hvorfor diagnosekode?

Diagnosekoder anvendes i andre dele af sundhedsvæsenet, og det er tanken, at diagnosekodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen.

Diagnosekodning er også en vigtig forudsætning for arbejdet med datadrevet kvalitet – f.eks. rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser. Kodning tænkes også at kunne give information og overblik, når specialer skal moderniseres.

Det er aftalt i overenskomsten, at regionerne på sigt skal have adgang til diagnosekoder fra den enkelte klinik på en måde, så regionerne ikke kan identificere konkrete patienter eller cpr.nr. Det implementeres i efteråret 2023.

Alle Medcom-godkendte lægesystemer understøtter brugen af diagnosekoder, og du kan se dine egne diagnosekoder som en del af “Mine kvalitetsdata” øverst til højre.

Sådan arbejder eKVIS med diagnosekodning

Diagnosekodning blev introduceret i speciallægepraksis med overenskomsten i 2015. der blev i hvert speciale nedsat en kodegruppe, som havde til opgave at hjælpe kolleger, der ikke var vant til at kode.

En del af kodegrupperne udarbejdede en anbefalet kodeliste, for et hurtigt overblik over specialets mest brugte koder. Det var ment som starthjælp, indtil alle var blevet fortrolige med kodning og i eget lægesystem havde fået genereret en foretrukken kodeliste.

Udgangspunktet er, at alle patienter som minimum skal have én diagnosekode i et patientforløb, der er sigende for det forløb, patienten har gennemgået. Vi anbefaler dog, at der sættes de koder, der er klinisk relevante i et patientforløb, da det giver de mest præcise data.

I øjeblikket er vi i dialog med Sentinel-enheden og lægesystemerne om, hvordan vi kan validere og forfine data om diagnoser i speciallægepraksis.

Her finder du Sundhedsdatastyrelsens klassifikationssystem med alle ICD-10 diagnoser, procedurekoder mv findes. SKS-browseren opdateres jævnligt og vil blive opdateret til ICD-11, når det kommer.

SKS-browseren

ICD10-1-aspect-ratio-458-312

Ingen resultater