20230303_093656-aspect-ratio-1920-692

Arbejdet i klynger

Klyngernes primære formål er at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde gennem tæt faglig sparring og fælles dialog. Klyngerne arbejder med de kvalitetstemaer, som de finder relevante og eKVIS understøtter arbejdet ved at udvikle klyngepakker om relevante kvalitetstemaer, som klyngerne kan vælge at anvende.

Der findes 77 specialespecifikke klynger i speciallægepraksis.

Om klyngerne

Klyngerne er specialespecifikke og sammensat i tæt dialog med speciallægeorganisationerne ud fra især geografiske hensyn og særlige forhold inden for specialerne. Klyngerne rummer 6-22 deltagere.

For at understøtte et velfungerende og kontinuerligt arbejde i klyngerne skal klyngerne holde 2-4 årlige møder, hvor alle praktiserende speciallæger med ydernummer skal deltage. Der er afsat en pulje til afholdelse af møder, forplejning og aktiviteter, men der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ifm deltagelse i klyngemøder,

Hver kvalitetsklynge udpeger en klyngekoordinator, der har det overordnede ansvar for klyngens møder, og som tillige fungerer som kontaktperson i forhold til tværsektoriel dialog og kontakt med andre uden for klyngen – herunder i forhold til eKVIS.

Se her oversigten over klynger i speciallægepraksis

Arbejdet i klynger

Klyngerne arbejder med de temaer, som de finder relevante. Der er inspiration at hente i eKVIS, der understøtter med såkaldte “klyngepakker” med skræddersyede fakta og materiale – eventuelle data mv. – om relevante emner. Der udarbejdes både generelle og specialespecifikke klyngepakker.

I klyngerne skal arbejdes med systematisk faglig sparring ud fra data, dette foregår ved

  • Deling af egen praksis/rutiner med tætte kolleger
  • Fokus på udviklingsperspektiv

Desuden har kvalitetsklyngerne en rolle som dialogpartner for almen praksis, sygehuse og regioner samt andre relevante aktører inden for sundhedsvæsenet

 

Klyngepakker og indhold på klyngemøder

Se hvilke klyngepakker der er udarbejdet til generelt og specialespecifikt brug

Find her specialelister med inspiration til emner til klyngemøder

Se hvilke metoder der kan bruges til at skaffe data til klyngemøderne

Her kan du få input til hvordan du forbereder et fagligt emne til et klyngemøde og hente en skabelon til slides

Vejledninger om arbejdet i klynger

Til brug for møder i de enkelte klynger er der lavet en præsentation, der handler om samarbejdet i klyngen.

Vejledning til arbejdet i klynger

Beskrivelse af opgaver for koordinatoren

Information om klyngeplatformen, der bruges til kvalitetsklyngernes interne kommunikation og arbejde

Ingen resultater