Dansk Melanom Database

 

Praktiserende speciallæger i dermatologi og plastikkirurgi er forpligtet til at rapportere til Melanomdatabasen.

Om Melanomdatabasen

Praktiserende speciallæger skal kun rapportere på de patienter, som færdigbehandles i speciallægepraksis. Patienter som viderehenvises registreres på sygehusene.

Dansk Melanom Database blev oprettet som en klinisk forskningsdatabase tilbage i 1985. Databasen blev sidenhen omdannet til en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase per 1/1-2013 og med data fra speciallægepraksis siden 2021.

Der indberettes ca. 4000 patientforløb årligt (knap 3000 invasive og resten in situ).  Patienter kan indgå med flere tumorer. Populationen omfatter tumorer indberettet til databasen med biopsidato, alternativt primær kirurgidato (såfremt ingen biopsidato er registreret) i opgørelsesåret.

I indikatoropgørelser indgår invasive melanomer, mens supplerende opgørelser indeholder invasive og in situ melanomer.

Du kan læse Dansk Melanom Gruppes retningslinjer for udredning og behandling HER.

Om rapportering

Den hidtidige papirrapportering fra klinikkerne er ophørt. I øjeblikket leveres derfor alene oplysninger om patologi – her hentes data direkte fra Patobank.

Det drøftes i øjeblikket, hvordan den kirurgiske behandling kan rapporteres, og der vil blive meldt ud, når der er en løsning på plads.

Du kan læse mere om Melanomdatabasen fx om indikatorer og dokumentation, databasens styregruppe, årsrapporter og andre resultater.

Melanomdatabasen

RKKPbillede-aspect-ratio-458-312

Ingen resultater