Klyngekoordinator

Klyngekoordinator

Hver kvalitetsklynge vælger en klyngekoordinator, der har det overordnede ansvar for afholdelse af møder og opfølgning på klyngens aktiviteter. Der skal sendes besked på eKVIS@dadl.dk når der er udpeget en klyngekoordinator og hvis en ny læge i klyngen, på et senere tidspunkt skal overtage rollen.

Koordinatoren fungerer endvidere som kontaktperson i forhold til den tværsektorielle dialog fx med andre klynger i speciallægepraksis, almen praksisklynger, sygehuse, regioner m. fl.

Koordinatoren er kontaktperson mellem klyngen og eKVIS.

I menuen til højre kan du læse mere om klyngekoordinatorens opgaver.