Om eKvis

Om eKVIS

eKVIS (enheden for kvalitet i speciallægepraksis) er etableret af overenskomstens parter med det formål at kooordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis.

eKVIS løser opgaverne sammen med en lang række samarbejdsparter med forskellige interesser og kompetencer på kvalitetsområdet. Du kan se hvem i menuen til venstre.

eKVIS finansieres af Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.