Formål

Formål

Formålet med eKVIS:

eKVIS arbejder for at inspirere og engagere de praktiserende speciallæger i udviklingen af egen kvalitet. Speciallægepraksis skal opleve, at de får noget ud af at arbejde med de kvalitetsredskaber, der udvikles. Udviklingen foregår i tæt dialog med speciallægeorganisationerne, og har til formål at:

  1. Arbejdet med den faglige kvalitet bliver relevant og motiverende for den enkelte speciallæge og sikrer erfaringsudveksling og videndeling.
  2. Metoder og redskaber i arbejdet understøtter benchmarking og refleksion over egen praksis på en måde, så fokus lægges på læring og udvikling.
  3. Kvaliteten synliggøres ved at anvende valide parametre for dokumentation, som giver mening i den daglige praksis og måler på faktorer af betydning for speciallægepraksis.

Kvalitetsarbejdet skal omfatte alle specialer i speciallægepraksis.

Udvikling af redskaber til kvalitetsarbejdet skal sætte fokus på:

  • Fagligt relevante områder
  • At give feedback, der er relevant for speciallægen og bidrager til at identificere konkrete udviklingsmuligheder
  • At synliggøre den høje kvalitet i speciallægepraksis
  • At der skal bruges mindst mulig tid
  • At være elektronisk og så vidt muligt integreret i eksisterende It-systemer