Patientoplevelser

Undersøgelse af patientoplevelser

Der er gennemført to landsdækkende undersøgelser af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis - én i 2013 og én i 2017. Formålet er, at få viden om patienternes oplevelser og vurderinger af deres besøg hos de praktiserende speciallæger.  

Du kan se resultaterne fra den seneste undersøgelse HER.

Undersøgelserne er aftalt af overenskomstparterne RLTN og Foreningen af Praktiserende Speciallæger og de er gennemført i samarbejde mellem eKVIS og Rambøll.

Du kan læse nærmere om de to undersøgelser i boksen til venstre.