Dansk Melanom Database

Dansk Melanom Database

Praktiserende plastikkirurger er forpligtet til at rapportere til den landsdækkende kliniske Dansk Melanom Database, så data om patienter med invasive og in situ melanomer samles.

Praktiserende speciallæger skal kun rapportere på de patienter, som færdigbehandles i speciallægepraksis. Paitienter som viderehenvises registreres på sygehusene.

Se registreringsvejledning inkl. skema som er målrettet speciallægepraksis i boksen til højre. Har du spørgsmål til rapporteringen kan du kontakte DMG sekretær Helle Sidelmann på 3868 1244

Du kan i boksen desuden finde link til yderligere information samt seneste årsrapport.