AKKREDITERING

Om akkreditering og DDKM

Akkreditering

Akkreditering betyder, at der på baggrund af udviklede standarder og indikatorer foretages en ekstern vurdering af, i hvilken grad standarderne er opfyldt i en organisatorisk enhed. I Danmark er det IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der foretager vurderingen via survey-besøg. Ved disse besøg vurderer et surveyteam, hvordan en speciallægeklinik lever op til de akkrediteringsstandarder, som er udarbejdet til speciallægepraksis. Akkrediteringen har til formål at sikre, at speciallægepraksis arbejder systematisk med udviklingen af den organisatoriske, den patientoplevede og den kliniske kvalitet. Det er bestemt i overenskomsten af alle speciallægepraksis skal akkrediteres og klinikkerne er akkrediteret 1. gang i perioden oktober 2015 - oktober 2018.

2. runde af akkrediteringen løber fra 1. april 2019 til 31. oktober 2021, som det fremgår i overenskomsten. For at alle kan akkrediteres indenfor perioden, er nogle af specialernes surveyplan forskudt til enten at ligge tidligere eller senere end tre år efter sidste survey. Du kan se hvornår et speciale har survey i boksen til højre.

DUF-klinikker (speciallæger med ydernummer som har indgået aftale med regionen om det Det Udvidede Frie sygehusvalg) har indtil september 2019 skulle akkrediteres efter standardsættet for privathospitaler. Dette er bortfaldet og klinikker som kun er akkrediteret 1. gang under DUF overgår til en akkrditering efter FAPS-standarderne. De berørte klinikker har fået besked fra IKAS.  

Akkrediteringsstandarder

IKAS har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet og revideret standarderne. I arbejdsgruppen har Danske Regioner, FAPS, eKVIS og regionerne været repræsenteret. 1. version af akkrediteringsstandarderne til speciallægepraksis er godkendt af den internationale akkkrediteringsorganisation ISQua (The International Society for Quality in Health Care). 

I speciallægepraksis er der 16 standarder (temaer), som hver har nogle tilhørende indikatorer (konkrete krav). Du kan se mere om standarderne HER

Ved at klikke i venstremenuen kan du læse mere om akkreditering i speciallægepraksis og finde forskellige hjælpeværktøjer, information og vejledninger, som eKVIS stiller tilrådighed for arbejdet. 

Du kan læse mere om akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel i det danske sundhedsvæsen ved at klikke på eksterne links til IKAS i højremenuen.