ORG. KVALITET OG PATIENTSIKKERHED

Om akkreditering og DDKM

Praktiserende speciallæger har gennemført to runder akkreditering i perioden i oktober 2015 - december 2021.

Der har været udarbejdet 16 akkrediteringsstandarder til speciallægepraksis, som klinikkerne har arbejdet med. Hver klinik har haft et ekstent survey-besøg af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), som via gennemgang og dialog har vurderet, hvorvidt klinikken levede op til indikatorerne i strandarderne. Hvis der har været fund med survey har klinikken haft mulighed for at følge op på disse, inden de har modtaget den endelig akkrediteringsstatus.

Klinikkernes akkrediteringsstatus kan se på IKAS' hjemmeside.

 

 

DINE VÆRKTØJER
DOKUMENTER
EKSTERNE LINKS