Diagnosekodning

Diagnosekodning

Formål

Diagnosekodning er en af forudsætningerne for at udnytte fordelene ved databåret kvalitetsudvikling. Derfor er det i overenskomsten aftalt, at udbrede diagnosekodning i alle speciallægepraksis.

De praktiserende speciallæger, der allerede anvender diagnosekoder skal blot fortsætte som hidtil. Men for at hjælpe de, der ikke koder på nuværende tidspunkt, er der i alle specialer etableret en kodegruppe, der skal udforme en liste over diagnosekoder, der omfatter sygdomsgrupperne inden for specialet. Kodelisten bygger på ICD10 med henblik på bedst mulig benchmarking i forhold til det ambulante sundhedsvæsen i øvrigt. Alle medCom-godkendte lægesystemer understøtter brugen af diagnosekodning, og specialernes kodelister vil blive lagt ind i lægesystemerne som en foretrukken liste. Det vil blive meldt ud via FAPSnyt til specialerne, når der foreligger en liste for det enkelte speciale.

Linket til højre giver adgang til hele klassifikationssystemet.

Status på implementering

I øjeblikket implementeres diagnosekodning hos de praktiserende gynækologer. Erfaringerne herfra forventes klar til foråret 2019 og vil blive brugt i forbindelse med implementering hos øvrige specialer.

DINE VÆRKTØJER
EKSTERNE LINKS