Diagnosekodning

Diagnosekodning

Formål

Diagnosekodning er en af forudsætningerne for at udnytte fordelene ved databåret kvalitetsudvikling. Derfor er det i overenskomsten aftalt, at udbrede diagnosekodning i alle speciallægepraksis.

De praktiserende speciallæger, der allerede anvender diagnosekoder skal blot fortsætte som hidtil. Men for at hjælpe de, der ikke koder på nuværende tidspunkt, er der i alle specialer etableret en kodegruppe, der skal udforme en liste over diagnosekoder, der omfatter sygdomsgrupperne inden for specialet. Kodelisten bygger på ICD10 med henblik på bedst mulig benchmarking i forhold til det ambulante sundhedsvæsen i øvrigt. Alle medCom-godkendte lægesystemer understøtter brugen af diagnosekodning. Det vil blive meldt ud via FAPSnyt til specialerne, når der foreligger en liste for det enkelte speciale.

Linket til højre giver adgang til hele klassifikationssystemet.

Kodning er nu implementeret i alle specialer bortset fra radiologi.

 

DINE VÆRKTØJER
EKSTERNE LINKS
HUSK

Sæt diagnosekoden i det felt, der er bestemt til det i dit lægesystem.