Diagnosekodning

Diagnosekodning

Formål

Diagnosekodning er en af forudsætningerne for at udnytte fordelene ved databåret kvalitetsudvikling. Derfor er det i overenskomsten aftalt, at alle praktiserende speciallæger skal diagnosekode alle patienter. Alle medCom-godkendte lægesystemer understøtter brugen af diagnosekodning. 

Der er i hvert speciale nedsat en kodegruppe, som kan hjælpe kolleger, der ikke er vant til at kode. Du kan finde grupperne under dit eget speciale på forsiden. Kodegrupperne har taget stilling til brug af relevante koder i specialet, og der er i en række specialer udarbejdet en anbefalet kodeliste. Kodelisterne bygger på ICD10 mhp bedst mulig sammenligning med andre dele af det ambulante sundhedsvæsen. Andre specialer anvender den fulde ICD10- liste.

Linket til højre giver adgang til hele klassifikationssystemet, der løbende opdateres.

Kodning er implementeret i alle specialer bortset fra radiologi.

 

DINE VÆRKTØJER
EKSTERNE LINKS
HUSK

Sæt diagnosekoden i det felt, der er bestemt til det i dit lægesystem.