Diagnosekodning

Diagnosekodning

Danske Dermatologers Organisation (DDO) har udarbejdet en kodeliste, der indeholder de diagnoser, der er relevante at bruge i dermatologisk speciallægepraksis samt et introduktionsbrev. Se brevet og listen i menuen til højre.

I overenskomsten er det aftalt, at der for hver patient minimum skal være en kode for slutdiagnose eller en kode som er relevant for patientens forløb. Hvis du allerede diagnosekoder kan du fortsætte som du plejer, du skal blot sikre at koden indtases i det felt, som er beregnet til det i dit lægesystem. 

Listen er lang, men kan sorteres alfabetisk eller efter koder. Der kan søges i listen ved at trykke ctrl+b.

Kodegruppen

Hvis du har input eller spørgsmål til diagnosekodning og kodelisten, kan kodegruppen kontaktes:

Tomas Norman Dam: tndam@dadlnet.dk

Anna Lei Lamberg: anna@lamberg.dk

Anne Toftegaard Funding: aft@dadlnet.dk

Charles Boy Kroman: Charles.kromann@gmail.com

Hvorfor diagnosekode?

Diagnosekoder anvendes i andre dele af sundhedsvæsenet, og det er tanken, at diagnosekodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen. Diagnosekodning kan også anvendes i arbejdet med datadrevet kvalitet – f.eks. rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser. Kodning tænkes også at kunne give information og overblik, når specialer skal moderniseres.

Det er aftalt i overenskomsten, at regionerne på sigt skal have adgang til diagnosekoder fra den enkelte klinik på en måde, så regionerne ikke kan identificere konkrete patienter eller cpr.nr.