Gynækologi

Gynækologi

I venstre side finder du information om kvalitetsarbejdet i gynækologisk speciallægepraksis.

Der skal indberettes til SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) vedr.:

  • Provokerede aborter
  • Fertilitetsbehandling