Gynækologi

Til dig, der er speciallæge inden for gynækologi eller arbejder i gynækologisk praksis.

Arbejdet i klynger

Klyngernes primære formål er at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde gennem tæt faglig sparring og fælles dialog.

For at understøtte et velfungerende og kontinuerligt arbejde i klyngerne skal klyngerne holde 2-4 årlige møder, hvor alle praktiserende speciallæger med ydernummer skal deltage. Der er afsat en pulje til afholdelse af møder, forplejning og aktiviteter, men der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ifm deltagelse i klyngemøder,

Der findes i alt 77 klynger i speciallægepraksis.

Til at understøtte klyngernes arbejde er etableret en klyngeplatformen. Klyngen kan her kommunikere med hinanden og klyngekoordinatoren kan indkalde til møder. Når du har noteret en mail under dine profiloplysninger, vil du få besked, når der er lagt møder eller nyheder op i platformen.

Under redskaber finder du vejledningen til brug af klyngeplatformen

 

Læs mere om klynger her

 

Redskaber

  • Arbejdet i klynger
  • Alle specialer

Vejledning til klyngeplatformen

I klyngeplatformen har hver klynge sin egen side til at koordinere møder, kommunikere og gemme dokumenter.

Diagnosekodning

Alle praktiserende speciallæger skal diagnosekode deres patienter.

For at kunne arbejde med kvalitet og data om kvalitet er det vigtigt entydigt at kunne definere, hvilken sygdomsgruppe der er i fokus og sikre afgrænsning til andre sygdomme. Derfor bruges diagnosekoder i speciallægepraksis. For at understøtte sammenligneligheden for det ambulante område anvendes ICD-10 kodning.

Det er også tanken, at diagnosekodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen. Kodning tænkes også at kunne give information og overblik, når specialer skal moderniseres.

Fra efteråret 2023 modtager regionerne data om diagnoser fra speciallægepraksis.

Læs mere om diagnosekodning

 

TiGrAb – Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig graviditet og Abort

Praktiserende gynækologer er forpligtet til at rapportere data til TiGrAb – Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig graviditet og Abort

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (TiGrAb) har til formål er at monitorere kvaliteten af behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper.

Der registreres hvert år omkring 15.000 provokerede aborter, knapt 9.000 spontane aborter (incl. missed abortion), knapt 900 ekstrauterine graviditeter, eller i alt knapt 25.000 årlige tilfælde. Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (TiGrAb) blev etableret i 2006 og er baseret på data fra Landspatientregisteret.

Læs mere om databasen: TiGrAb

 

Generel viden om kliniske kvalitetsdatabaser

 

Redskaber

  • TiGrAb
  • Gynækologi

Vejledning til registrering i TiGrAb

Ingen resultater