Diagnosekodning

Diagnosekodning

Du finder i menuen til højre den diagnosekodeliste, der er udarbejdet til gynækologisk speciallægepraksis samt vejledning fra DFKO kodegruppen.

Listen er et uddrag af det samlede ICD10- kodesystem og skal ses som en hjælp til at komme igang med diagnosekodning. Kodelisten er samtidig en 1. version og den vil løbende blive justeret, hvis der opleves uhensigtsmæssigheder og den ikke opleves som dækkende for patientbehandlingen i gynækologisk speciallægepraksis. 

Kodegruppen

Hvis du har input eller spørgsmål til diagnosekodning og kodelisten hos praktiserende gynækologer, kan kodegruppen kontaktes:

Hans Jørgen Knudsen: hans.j.knudsen@dadlnet.dk

Sanne Lorentzen: aaby.sanne@gmail.com

Danny Svane: svane@dadlnet.dk

Brug af diagnosekodning

Det er aftalt i overenskomsten om speciallægehjælp, at alle praktiserende speciallæger skal diagnosekode via ICD10-koder. Diagnosekoder anvendes i andre dele af sundhedsvæsenet, og kodning skal synliggøre patientsammensætning og -volumen, så data fra speciallægepraksis kan indgå i viden om det samlede sundhedsvæsen. Diagnosekodning er en væsentlig forudsætning for at arbejde med datadrevet kvalitet - fx rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser og PRO. Kodning giver desuden vigtig information og overblik, når specialer skal moderniseres. I den enkelte klinik er det håbet, at kodning skaber overblik i patientforløb og over sammensætningen af patienter i klinikken. Det er aftalt i overenskomsten, at regionerne på sigt skal have adgang til diagnosekoder fra den enkelte klinik på en måde, så regionerne ikke kan identificere konkrete patienter eller cpr.nr.