Kirurgi

Kirurgi

I venstreside finder du information om kvalitetsarbejdet i kirurgisk speciallægepraksis.

Kliniske kvalitetsdatabaser:

Praktiserende kirurger er forpligtet til at indberette til følgende databaser:

Klinikkerne kan tilmelde sig returdata via rkkp's afrapporteringssystem HER