Kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdatabaser

Du kan se, hvilke kliniske kvalitetsdatabaser der er relevante for praksis under de enkelte specialer.

I de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser følges kvaliteten af behandlingen på udvalgte områder. Databaserne har alle det overordnede formål at bidrage til at udvikle og ensarte den sundhedsfaglige kvalitet. Der findes over 80 landdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. En lille del af disse er også relevante for praktiserende speciallæger. Det er Regionernes Kliniske KvalitetsProgram (RKKP), der afgør, hvilke kliniske kvalitetsdatabaser de praktiserende speciallæger skal rapportere data til.

I eKVIS arbejder vi med at gøre rapportering til databaserne så enkel som mulig for de praktiserende speciallæger. Det gør vi ved brug af IT-værktøjet Sentinel, så rapportering bliver en integreret del af lægesystemet. Samtidig arbejder vi med at sikre feedback til den enkelte speciallæge på egne data samt mulighed for at sammenligne med relevante gennemsnit (benchmarking). Du skal være opmærksom på, at der ikke er etableret elektronisk rapportering via Sentinel til alle de kliniske kvalitetsdatabaser, der er obligatoriske for speciallægepraksis.

Arbejdet med etablering af elektronisk rapportering foregår i samarbejde med relevante speciallægeorganisationer samt Sentinel-enheden i Sundhed.dk og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). 

 

DINE VÆRKTØJER
EKSTERNE LINKS