PRO

PRO

PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte af patienten.

PRO-data handler ikke om tilfredshed og oplevelser ved behandling, sundhedsadfærd eller lignende, men relaterer til outcome af en behandling eller et patientforløb – og udtrykker patientens gavn af behandlingen eller forløbet.

Der arbejes med PRO i hele sundhedsvæsenet, og der er ultimo september 2016 udarbejdet en rapport med en række anbefalinger. Du finder rapporten i boksen til højre. her finder du også link til det nationale PRO-sekretariat.

Der er i oktober 2016 iværksat to projekter vedrørende PRO i speciallægepraksis - læs mere om projekterne i menuen til venstre.