Arbejdet med PRO i speciallægepraksis

Arbejdet med PRO i speciallægepraksis

eKVIS har til opgave at etablere projekter om PRO-data i speciallægepraksis i relevant omfang. Løbende vil der blive etableret projekter i samarbejde med speciallgeorganisationerne. I øjeblikket er der projekter under etablering i specialerne:

 • oftalmologi
 • dermatologi
 • gynækologi

Arbejdet vil følge den proces, der er skitseret i - flowchart for arbejdsproces, der findes i menuen til højre.

PRO projekter i speciallægepraksis ønskes så vidt muligt tilrettelagt så de følger de 12 anbefalingerne fra Program PRO:

 1. Vælg relevant patientgruppe
 2. Kortlæg relevante aktører i patientforløbet
 3. Etabler en styregruppe for PRO-kvalitetsarbejdet
 4. Vælg kvalitetssystem for PRO-kvalitetsarbejdet
 5. Opsaml PRO-data med udgangspunkt i sundhedsfaglig praksis
 6. Anvend PRO-data som kvalitetsindikator i systematisk kvalitetsudvikling
 7. Planlæg indsamlingsmetoder 
 8. Vælg egnet PRO-måleredskab
 9. Informér og træn patienter og sundhedspersoner – og gennemfør pilotstudier
 10. Analysér PRO-data i et kvalitetsudviklingsperspektiv
 11. Vurdér resultaterne af din PRO-data-analyse og juster praksis
 12. Evaluér PRO-datas anvendelse i kvalitetssystemet

Se hele rapporten fra ekspertudvalget vedr. PRO i menuen til højre.

DINE VÆRKTØJER
DOKUMENTER
EKSTERNE LINKS