Arbejdet med PRO i speciallægepraksis

Arbejdet med PRO i speciallægepraksis

eKVIS har til opgave at etablere projekter om PRO-data i speciallægepraksis i relevant omfang. Løbende vil der blive etableret projekter i samarbejde med speciallægeorganisationerne. I øjeblikket er PRO under udvikling i følgende specialerne:

 • Anæstesiologi
 • Oto-rhino-laryngologi (DØNHO database)
 • Oftalmologi
 • Dermatologi
 • Gynækologi
 • Psykiatri i samarbejde med Region Nord
 • Dermatologi i samarbejde med det nationale PRO-sekretariat

Arbejdet vil følge den proces, der er skitseret i - flowchart for arbejdsproces, der findes i menuen til højre.

PRO projekter i speciallægepraksis ønskes så vidt muligt tilrettelagt så de følger de 12 anbefalingerne fra Program PRO:

 1. Vælg relevant patientgruppe
 2. Kortlæg relevante aktører i patientforløbet
 3. Etabler en styregruppe for PRO-kvalitetsarbejdet
 4. Vælg kvalitetssystem for PRO-kvalitetsarbejdet
 5. Opsaml PRO-data med udgangspunkt i sundhedsfaglig praksis
 6. Anvend PRO-data som kvalitetsindikator i systematisk kvalitetsudvikling
 7. Planlæg indsamlingsmetoder 
 8. Vælg egnet PRO-måleredskab
 9. Informér og træn patienter og sundhedspersoner – og gennemfør pilotstudier
 10. Analysér PRO-data i et kvalitetsudviklingsperspektiv
 11. Vurdér resultaterne af din PRO-data-analyse og juster praksis
 12. Evaluér PRO-datas anvendelse i kvalitetssystemet

Se hele rapporten fra ekspertudvalget vedr. PRO i menuen til højre.

DINE VÆRKTØJER
DOKUMENTER
EKSTERNE LINKS