PRO psoriasis

PRO psoriasis

Der er igangsat et arbejde med udvikling af et PRO værktøj til psoriasispatienter. Projektet er forankret i det nationale PRO-sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen og er tværsektoriet med deltagelse af bl.a. speciallægepraksis, sygehuse og patienter.

I det nationale arbejde deltager seks praktiserende dermatologer og eKVIS sekretariatet, hvor der er udviklet spørgeskemaer samt algoritmer til beregning af besvarelser.

Formålet er, at få tilrettelagt optimale behandlingsforløb, som baserer sig på lægefaglig viden/forskning (evidens) og på anvendelse af PRO-data. Det forventes, at PRO-psoriasis bliver et fælles værktøj imellem speciallægepraksis og hospitalsafdeling til at kortlægge behov for sektorovergange og bedre målretning af den individuelle behandling.

Skemaerne skal udfyldes af patienterne inden konsultation og bruges i forbindelse med konsultationen til at understøtte dialog, visitation og behandling i patientforløbet. Du kan læse mere om det nationale arbejde med udvikling af skemaer på PRO-sekretariatetets hjemmeside i boksen til højre. 

Pilottest

eKVIS IT-understøtter brugen af skemaerne i speciallægepraksis, hvor systemet Webpatient anvendes. Skemaerne rekvireres af klinikken i Webreq og svarene kommer ind som et laboratoriesvar.

Der gennemføres i perioden fra 1. december 2020 til 1. juni 2021 pilottest af skemaerne hos 4 praktiserende dermatologer samt på 2 hospitaler. 

I menuen til højre finder du klinikvejledning og patientvejledning omkring brug af Webpatient til PRO psoriasis.