PRO psoriasis

PRO psoriasis

PRO Psoriasis er et elektronisk spørgeskema udviklet til psoriasispatienter. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og skal bruges som supplement til den kliniske vurdering i dermatologisk speciallægepraksis.

Værktøjet er udviklet af læger, sygeplejersker og patienter i regi af det nationale PRO sekretariatet og pilottestet af bl.a. af 250 psoriasispatienter og fire praktiserende hudklinikker.

Skemaet indeholder følgende emner:

  • Hverdagen med psoriasis i huden (Dermatologi-livskvalitetsindeks DLQI)
  • Hudmanifestationer
  • Ledproblemer
  • Risikofaktorer for hjerte-/karsygdomme
  • Bivirkninger
  • Trivsel (MDI2)
  • Emner til samtale

Se hele spørgeskemaet her.

Brug af skemaet

Målgruppen er alle psoriasis patienter over 18 år med en psoriasisdiagnose (SKS-kode DL40*) stillet af praktiserende speciallæge eller speciallæge på hospital og med behov for opfølgende kontrol.

Patienterne skal besvare skemaet inden konsultation, og bruges i forbindelse med konsultationen til at understøtte dialog.

  • Skemaet rekvireres af klinikken i Webreq
  • Patienten modtager link til besvarelse af skemaet i en mail og logger på med Nemid for at besvare
  • Lægen modtager patientens besvarelse i journalsystemet som laboratoriesvar og i Webpatient arkiv.

Læs denne klinikvejledning for at komme i gang. 

Pilottest

Der er gennemført en pilotafprøvning af skemaet hos 4 praktiserende dermatologer samt på 2 hospitaler i perioden fra 1. december 2020 til 1. juni 2021 pilottest.

Erfaringerne fra pilotafprøvningen viser, at 97% af patienterne oplevede spørgsmålene som relevante og 98% vil gerne besvare skemaet igen. Klinikerne oplevede større overblik, mulighed for at prioritere i samtalen og bedre mulighed for opsporing af co-morbiditet hos patienterne i henhold til den kliniske retningslinje for psoriasis

I menuen til højre finder du hele evalueringsrapporten samt en afslutningsrapport omkring udviklingen af PRO psoriasis.