DATABÅRET KVALITET

Om databåret kvalitetsudvikling

Praktiserende speciallæger skal dokumentere kvaliteten i udredning og behandling, og klinikkerne skal have fokus på kontinuerlig kvalitetsudvikling. Det sker blandt andet ved at rapportere til kliniske kvalitetsdatabaser, følge kliniske retningslinjer, monitorere udvalgte sygdomsområder, undersøgelser eller behandlinger og anvende data til at reflektere over eget arbejde i klinikken. Arbejdet med kvalitet fordrer adgang til at kunne samle og systematisere egne data til eget brug, men en væsentlig side af kvalitetsarbejdet er også muligheden for faglig sparring i form af benchmarking, der udover adgangen til egne data også kræver adgang til kollegers data på aggregeret niveau. 

I eKVIS arbejder vi på at understøtte denne databårne kvalitetsudvikling i speciallægepraksis. Det sker gennem udvikling af speciale specifikke projekter til brug for rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser og kvalitetsmonitorering. 

 

VIGTIG INFO

Vi afventer overflytning af Sentinel til Sundhed.dk, så vi igen kan understøtte kvalitetsarbejdet med valide og systematiserede data om aktivitet og resultater.